Vận chuyển và xử lý đơn hàng.

Thời gian xử lý đơn hàng khoảng 1-2 ngày làm việc, cụ thể như sau:

  • Thời hạn đặt hàng: 16:00 (04:00 chiều) hằng ngày
  • Thời gian xử lý: 1-2 ngày làm việc (từ thứ 2 tới thứ 7)

Thời gian vận chuyển

  • Đơn vị vận chuyển: công ty Bưu điện Việt Nam.
  • Hình thức vận chuyển: chuyển phát nhanh.
  • Thời gian vận chuyển: 3-8 ngày làm việc (từ thứ 2 tới thứ 7).